Şönim, Radyo Dumlupınar’da

Ekibimiz, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ nden gelen konuklarımızla saat 11.00′ de Özel Canlı Yayın gerçekleştirdi.

Dinleyenler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kurulan merkezimizin, yürüttüğü hizmet ve faaliyetler hakkında bilgilendirildi. Kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi icin kurulan ŞÖNİM’ in önemi dinleyenlerle paylaşıldı.